Wednesday, December 12, 2018

MALAYSIAneka

Malaysia's Integrated Marketing Media Mix

Positive Soul (Photography Services)

Posted by Admin On March - 3 - 2010 Comments Off on Positive Soul (Photography Services)

Positive Soul (Photography Services)

Positive Soul adalah sebuah entiti perniagaan yang menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai teras utama dalam membentuk kompetensi individu dan seterusnya menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi.

Core business kami adalah dalam bidang fotografi kerana sumbangan idea dan kreativiti dalam penghasilan sekeping gambar adalah tidak dapat dinafikan.

Kami percaya dengan komposisi human capital seperti En. Hakmal Rabah yang berkelulusan dalam bidang Ijazah Sarjana Sains Komputer (Major in Multimedia), perniagaan kami mampu bergerak dengan lebih jauh dan seterusnya meletakkan kami dalam arenanya yang tersendiri.

Blogspot: http://lirikancahaya.blogspot.com
E-mail: seventynine1104@yahoo.com
Facebook: http://www.facebook.com/hakmalr
H/P: 012-6229188

    error: Content is protected !!